Skip to main content

Afvoer van bouw- en sloopafval

Afbreken is één ding. Evengoed dragen we zorg voor afvoer van het afval en puin dat na de sloopwerken overblijft. Met zorg voor het milieu.

We herstellen het terrein in zijn natuurlijke staat. Alsof er nooit een gebouw, stalling of hangar heeft gestaan. Wij beschikken over onze eigen containers om uw bouw- en sloopafval vlot en efficiënt af te voeren. Naar erkende sorteercentra en met zorg voor het milieu. Want daar staan we op.

Ons team helpt je bovendien met het aanvragen van de nodige sloopattesten. We werken daarvoor samen met de Sloopbeheerorganisatie Tracimat. Zo kunnen we de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt houden, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermijden en aflap dat gerecycleerd kan worden scheiden.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN

Onze afbraakwerken omvatten:

We doen zowel afbraak- en sloopwerken voor particulieren, voor landbouwbedrijven en industriële werven.
  • Afbraak van woningen
  • Afbraak van bij en achter gebouwen
  • Afbraak van garages
  • Afbraak van stallingen
  • Afbraak van loodsen
  • Afbraak van kleine industriegebouwen
  • Uitbreken van betonplateau’s en funderingen
  • Uitbreken mestvloeren en putten
  • Verwijderen van asbest
  • Afvoer van puin